DENS Technology Hydrozine DENS Technology Hydrozine

Hydrozine, vloeibare organische waterstof drager

Om de energietransitie, van fossiel naar duurzaam, te realiseren zijn innovatieve nieuwe manieren voor opwekking gebruik en opslag van energie van groot belang. Voor de opwekking van stroom worden grootschalige zon en wind energie gezien als manieren om het energienet te verduurzamen. Echter zijn er ook situaties waarbij een aansluiting tot het energienet niet makkelijk ofwel helemaal onmogelijk is. In dergelijke situaties is het van belang om energie op te slaan in een opslagmedium zoals bijvoorbeeld het waterstofgas. Waterstof in gasvorm heeft echter als nadeel dat het niet makkelijk in grote hoeveelheden op te slaan en te transporteren is. Om deze problemen op te lossen kan gebruik gemaakt worden van de waterstofdrager Hydrozine.

Hydrozine is een kleurloze vloeistof die tot 4 keer zo veel waterstof opslaat in verhouding tot drukflessen en is hierbij ook veilig omdat het niet licht ontvlambaar is. Het kan geproduceerd worden uit water en CO2 door middel van elektrolyse ofwel door laagwaardige biomassa stromen om te zetten. Hierbij worden water en CO2 als het ware gebruikt om energie van A naar B te transporteren

Circulaire DENS Generator Vector

DENS technologie

  1. Duurzame energie welke geproduceerd wordt moet worden opgeslagen zodat deze op elk ander moment kan worden gebruikt.
  2. De productie van Hydrozine vindt plaats door met drie ingrediënten: duurzame energie, water en biogene CO2 (niet-fossiele kooldioxide).

Gebruik in het DENS aggregaat.

  1. In de DENS Reformer wordt de Hydrozine omgevormd tot H2 (waterstof) en CO2 gas. Dit gasmengel wordt vervolgens naar de brandstofcel geleid.
  2. De waterstof uit het gasmengsel wordt met behulp van zuurstof uit de buitenlucht omgezet in waterdamp en elektrische energie. Doordat zowel het proces als de omzetting in de brandstofcel onder lage temperatuur plaatsvindt ontstaan er geen schadelijke stoffen zoals zwavel oxides, stikstof oxides of fijnstof. Daarnaast is het proces volledig fluister stil
  3. De hernieuwbare energie die was opgeslagen in de Hydrozine kan nu op elk moment worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen.
  4. Het gebruik van de brandstof stoot een gelijke hoeveelheid CO2 als H2O (water) uit, hierdoor is het gehele gebruik 100% hernieuwbaar is en 100% future-proof.

Technologie voor stroomopwekking

Voor de levering van stroom heeft DENS de technologie modulair ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een reformersysteem, een PEM fuel cell systeem en een batterijpakket. Het batterijpakket kan als zelfstandige energievoorziening ingezet worden en aan het fuelcel systeem kan separaat aan een waterstofbron aangesloten worden. Daarnaast is het mogelijk om zonnepanelen of een windmolen aan te sluiten, zodat het systeem gebruik kan maken van andere energiebronnen.

Naast de stationaire oplossing in de vorm van een aggregaat wordt gewerkt aan de  mobiele toepassing die ingebouwd kan worden in groter materieel zoals (hijs)kranen,  graafmachines, wielloaders.

Hoe het werkt