DENS En Heijmans Testen Hydrozine Aggregaat Bij Atlas Living Lab In Samenwerking Met TU Eindhoven DENS En Heijmans Testen Hydrozine Aggregaat Bij Atlas Living Lab In Samenwerking Met TU Eindhoven

DENS en Heijmans testen Hydrozine-aggregaat bij Atlas Living Lab in samenwerking met TU Eindhoven.

DENS heeft de afgelopen maand een succesvolle pilot gedraaid met de Hydrozine aggregaat op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens de pilot heeft de aggregaat 2000 kWh aan energie opgewekt zonder de uitstoot van schadelijke emissies.

Unieke vorm van energieopwekking op de bouwplaats

In het kader van de energietransitie en emissieloos bouwen starten tech-bedrijf DENS en bouwonderneming Heijmans een proef met een nieuwe vorm van energieopwekking. Het gaat om een Hydrozine-aggregaat dat op de bouwplaats het traditionele dieselaggregaat vervangt. Dit aggregaat, genaamd de DENS X2, werkt zonder de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fossiele-koolstofdioxide, stikstofoxides, zwaveloxides en fijnstof. Het doel met dit aggregaat? Het creëren van een versnelling in de energietransitie en duurzame energie beschikbaar maken op iedere locatie.

Hydrozine als Duurzame brandstof voor de DENS X2 aggregaat

Duurzame energie kan overal worden opgewekt door het gebruik van de vloeibare brandstof Hydrozine in het aggregaat van DENS. Hydrozine bestaat voor het voornaamste deel uit mierenzuur en wordt geproduceerd met koolstofdioxide, water en duurzame stroom. Dezelfde elementen komen vrij bij het gebruik van de brandstof, waardoor Hydrozine een 100% CO2- en dus klimaat-neutrale oplossing is. Het innovatieve aggregaat van DENS kan ruim 20kW aan energie per uur opwekken. Dit biedt de mogelijkheid om de stroombehoefte van een kleine bouwplaats CO2 neutraal te voorzien in tegenstelling tot de, nu nog vaak gebruikte, diesel aggregaat. Het gebruiksgemak van de X2 is vergelijkbaar met het diesel aggregaat, door de snelle startup, het geleverde vermogen, het bijtanken en het verplaatsen.

Waarom Heijmans gelooft in de Hydrozine-aggregaat

Zowel de stikstofcrisis als klimaatverandering stellen de bouwsector voor grote uitdagingen. Heijmans wil deze uitdagingen aanpakken en is daarom een van de koplopers op het gebied van emissieloos bouwen. Het aggregaat van DENS biedt bouwbedrijven CO2 neutrale en stikstofvrije stroom voor op de bouwplaats. Deze duurzame stroom maakt het mogelijk om op grotere schaal bouwmaterieel te elektrificeren en dit vervolgens op een duurzame manier op te laden, zodat, ook zonder netaansluiting elektrisch gebouwd kan worden. “Op deze manier is het aggregaat de ruggengraat van de emissieloze bouwplaats geworden en daarmee een strategisch materieel stuk voor een duurzame toekomst.”- aldus Stefan Daamen Sr. Advisor duurzaamheid bij Heijmans. Deze technologie past bij de visie van Heijmans om de bouwactiviteiten te verduurzamen. Samen optrekken om duurzame innovaties te stimuleren!

Doel van de Pilot

Als voorbereiding voor het gebruik op de bouwplaats is een eerste proef gedaan op de plek waar de ontwikkeling ruim vijf jaar geleden is gestart, op de Technische Universiteit Eindhoven. De pilot kon plaatsvinden in het kader van het onderdeel Atlas Living Lab, een OPZUID project van de TU/e, dat de mogelijkheid biedt aan jonge bedrijven uit de regio Zuid om nieuwe duurzame technologieën te testen in een gecontroleerde praktijksituatie. Deze testen dienen als mogelijkheid om ervaring op te doen voor verder gebruik van de techniek in de maatschappij. Atlas, het meest duurzame, gerenoveerde onderwijsgebouw ter wereld volgens de BREEAM-norm speelt hierbij als Living lab een centrale rol. Tijdens de testperiode is veel kennis opgedaan rondom de techniek van de X2, de logistiek en de opslag van Hydrozine in een gebruiksomgeving, in een veilige omgeving buiten de werkplaats van DENS. Ook laat de pilot zien hoe de X2 kan functioneren als ondersteuning op een bestaand energienetwerk.

Resultaten van de pilot

De door DENS opgewekte stroom is gebruikt om de elektrische machines van De Enk op te laden en als aanvulling op het elektriciteitsnetwerk waar het Atlas gebouw gebruik van maakt. De Enk verzorgt de groenvoorzieningen rondom Atlas en de rest van de TU/e-campus. Als in de toekomst meer elektriciteit gevraagd wordt omwille van een evenement of door een groter aantal elektrische voertuigen kan het DENS aggregaat dan ook functioneren als ondersteuning van het elektriciteitsnetwerk.  De succesvolle uitkomst heeft DENS klaargestoomd voor de tweede fase van de samenwerking met Heijmans; het testen op de bouwplaats. DENS-demonstrator is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van OP-Zuid.  https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/funding/erdf/